Scopul proiectului ”Penser, raconter, vivre L’Europe à l’école” va fi acela de a promova valorile europene și de a forma competențele inter-curriculare despre Uniunea Europeană prin abordări didactice inovatoare interactive în învățământul primar.
Promovarea învățării formale, non-formale și informale a patrimoniului european european poate crește gradul de conștientizare la nivelul școlii primare - profesori și elevi - a apartenenței la un spațiu cultural, pentru a întări trecerea de la o cetățenie la o Identitatea europeană.