Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie,
Departamentul de Științe ale Educației,

în parteneriat cu Consiliul Europei și Institutul Intercultural Timișoara

organizează între 18 – 19 iulie 2019, la Timișoara
Conferința internațională ”L’identité européenne en question”

   Școala, ca vector de identitate, are menirea de a crește gradul de conștientizare și de a dezvolta sentimentul de apartenență la comunitatea locală, națională și europeană deopotrivă, într-o manieră firească, coarticulată. Sentimentul de apartenență la o comunitate, constuirea identității se cimentează încă de la vârstele mici. Este motivul pentru care vă invităm să reflectăm împreună, să împărtășim bune practici, abordări didactice inovatoare și rezultate ale cercetărilor referitoare la maniera în care putem pregăti cadrele didactice din învățământul primar pentru a adresa valorile și identitatea europeană. Acesta a fost scopul principal al proiectului Jean Monnet „Penser, raconter, vivre L’Europe à l’école” (587757-EPP-1-2017-1-ROEPPJMO-PROJECT), derulat de Departamentul de Științe ale Educației, de la Universitatea de Vest din Timișoara, între 2017 – 2019.
   Rezultatele proiectului, împreună cu Cadrul European de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică (CERCCD), elaborat de Consiliul Europei, cadru adaptat pentru copiii din învățământul primar, vor fi referențiale pentru dezbateri de-a lungul conferinței. CERCCD se dorește a fi un instrument util pentru proiectarea, implementarea și evaluarea de activități educative pentru elevii din învățământul primar, în contexte formale, nonformale și informale, întru dezvoltarea competențelor pentru cultură democratică și a competențelor interculturale, în spiritul valorilor europene și al construirii identității europene.
   Identitatea nu poate fi impusă, ci poate fi construită prin acțiuni educaționale și culturale. Identitatea (europeană) coagulează coeziunea socială și contribuie la realizarea echilibrului comunitar. Dincolo de existența unui proiect politic, Europa este o "familie a națiunilor" și o "comunitate de destin", un spațiu în care legăturile nu pot fi decât rezultatul unui sentiment de a trăi împreună. Echilibrul european, conform principiului unității în diversitate, este determinat de promovarea valorilor culturale, sociale și politice cu o vocație universală: respectarea demnității umane și a drepturilor omului.
În acest context, chestionarea identității europene face parte din (re) construirea unității prin diversitate. Ne întrebăm: "Ce vrem să facem împreună? și "Cum?" pentru a (re)crea un etos european tot mai conștient și mai comun (Comisia Europeană, 10 priorități pentru Europa, 2015).
   Sunt posibile întrebări la care vă invităm să găsim răspuns împreună. Lucrările conferinței se vor desfășura în limbile engleză, franceză, română. Comunicările acceptate pentru a fi prezentate la conferință vor fi reunite apoi într-un volum ce se va publica la o editură internațională de prestigiu, recunoscută CNADTCU, în limba engleză.

Încrieri la
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLmhFD100SsdwS-bnEr4q4dNIbLvsBZIZaDvw234qzwlaG-A/viewform

Pentru detalii, vă stăm la dispoziție: perev.conference2019@e-uvt.ro.

Vă așteptăm cu drag!