Despre programul de perfecționare "ABC l’Europe - Educație și identitate europeană"   Obiectivele programului de perfecționare "ABC l’Europe - Educație și identitate europeană" sunt corelate cu competențele specifice, principalele teme de istoria UE, resursele materiale necesare, strategii de predare și metodele de evaluare, oferind cadrelor didactice posibilități să dezvolte activități inovatoare, cu elevii din învățământul primar, în jurul temelor abordate.

   Temele și subiectele privind Europa și UE vor fi dezbătute într-o manieră inter și multidisciplinară, pentru a cunoaște complexitatea proiectului european, istoria și valorile comune ale popoarelor europene.

Cele patruzeci de ore de cursuri și seminarii vor fi organizate pe următoarele teme:
1. Scurt istoric istoric al Europei
2. Istoria proiectului Uniunii Europene. Viziunea părinților fondatori ai UE
3. Obiectivele Uniunii Europene
4. Instituțiile europene
5. ABC-ul dreptului european
6. Valorile europene
7. Patrimoniul cultural european
8. Identitatea europeană în contextul globalizării
9. Locul României în Uniunea Europeană
10. Rolul educației în (re) construirea identității europene

   Profesorii participanți vor fi îndrumați și sfătuiți să reflecteze asupra modului de transpunere a cunoștințelor dobândite în activitățile didactice.